SOSYAL SORUMLULUK

Sosyal Sorumluluk 
  
  
Aslımlar Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak Toplumun ve Akşehir'in bir parçası olduğumuzun farkındayız. Toplumun içinde ve Akşehir'in geçmişinden gelen bir tüzel kişilik olarak sosyal sorumluluk taşımamıza ilişkin yükümlülüğümüz 3 Esasa dayanmaktadır:
 
Toplumsal Sorumluluk
Çevreye Karşı Sorumluluk
Kalıcı Ekonomi
 
Toplumsal Sorumluluk
 
Toplumsal sorumluluğumuzu kabul eder ve müşterilerle, tedarikçilerle, resmi makamlarla ve toplumla açık bir diyalog sürdürürüz. Hayırsever Projeleri ve gerek resmi makamların gerekse Sivil Toplum Kuruluşlarının Toplumsal Projelerini destekler ve üzerimize düşen sorumluluklar çerçevesinde bizzat içinde olmaktan onur duyarız. Çalışanlarımızı da bu çerçevede bilinçlendirir ve hatta bu tip aksiyonlarda bulunmaları için teşvik ederiz. Geleceğe güvenle ulaşmak için eğitim ve öğretimin gerekli olduğunun farkındayız. Bu konuda, imkanlarımız dahilinde, hertürlü katkıyı sağlamak bizim için önemli bir ilkedir.
 
Çevreye Karşı Sorumluluk
 
Ticari faaliyetini yerine getirirken çevre için de sorumluluk hissetmek, Aslımlar Gıda sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için uzun yıllara dayanan bir gelenektir. Ticari faaliyet konumuz çerçevesinde; tüm ürünlerin ve hizmetlerin çevreye uyumlu tedariki, kaynakların etkili ve verimli şekilde kullanılması için alınan tedbirler, atık maddelerin en aza indirilmesi konusunda yaptığımız çalışmalar, bina içi enerji tüketiminin en aza indirilmesi için yapılan teknolojik yatırımlar bu konudaki hassasiyetimize örnek olarak gösterilebilir.
 
Kalıcı Ekonomi
 
Aslımlar Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için Kalıcı Ekonomi, şirketi daim kılacak ve uzun vadede başarılı şekilde geliştirecek şekilde idare etmek ve hedefler belirlenirken önce Yerel Ekonominin ihtiyaçlarını sonra Ulusal Ekonomi'nin çıkarlarını gözönüne almak anlamına gelmektedir. Şirketimiz, büyüme hedeflerini yapılandırırken, sahip olduğu geniş ve seçkin ürün sunum yelpazesi içinde, yerel üretimin önemli miktarlarda yer işgal etmesine özen göstermektedir.